Qadada dugsiga ee carruurta

Su'aalaha Waalidka U Baahan Yahay In La Fiiro Goorta ay Qaadato Qadada Dugsiga

Waalid ahaan, caadi ahaan waxaan qabnaa inaan ognahay waxa carruurta jecel yihiin. Iyo inta badan ee aan malaha. Laakiin marka ay timaado in la xiro qadada dugsiga ee dugsiga, waxaa jira wax ka badan waxa kaliya ee carruurta jecel yihiin. Waxaa jira waxyaabo ay ka mid yihiin nafaqada, miisaaniyadda iyo waxqabadka, maaha in la sheego in caqligalka adag-hoos loo dhigo - qaboojinta.

Inkastoo waalidka waligood aysan waligood ku lugayn karin makhaayadaha iskuulka ee carruurtooda wakhtiga qadada, waxay u baahan yihiin inay wax ka ogaadaan waxa meesha u socda si ay u bixiyaan qadada saxda ah ee ilmahooda. Talaabada koowaad waa akhrinta macluumaadka dugsiga ee ku saabsan qadada - labadaba waxa u adeega dugsiga iyo waxa qawaaniinta loo qoondeeyey qadada.

Laakiin xitaa markaanu ogaanno sharciyada iyo liiska, shaki la'aan wali waxaan haynaa su'aalo. Halkan waxa ku yaal dhawr su'aalood oo ku saabsan qadada dugsiga ee aan ogahay in aan la yaabay.