Cuntada la dubay

Wixii Lacag Gaar ah oo Faa'iido ah

Cuntada iibinta waxay noqon kartaa lacag ururin faa'iido leh markaad isticmaasho liiskan oo ah alaabta la dubay.

Talooyin loogu talagalay dejinta iyo La-socodka Gawaarida Farqiga ee Guul
Baakad Gaar ah oo loogu talagalay Daawooyinka lagu cuni karo
Miyaad u Baahan Tahay Inay Soo Diraan Alaabta Caday